ເຄື່ອງສນວນ Insulators

  • Spool Insulators

    ເຄື່ອງສນວນ Insulators

    ເຄື່ອງສນວນທີ່ໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍການແຈກຈ່າຍທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບແຮງດັນຕໍ່າແມ່ນເອີ້ນວ່າເຄື່ອງສນວນເຄື່ອງກັນສັ່ນ. ເຄື່ອງສນວນນີ້ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າເປັນເຄື່ອງສນວນ spool. ເຄື່ອງສນວນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນສອງຕໍາ ແໜ່ງ ຄືກັບແນວນອນບໍ່ດັ່ງນັ້ນຕັ້ງ. ໃນປະຈຸບັນ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງສນວນນີ້ໄດ້ຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກສາຍໄຟໃຕ້ດິນທີ່ໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງການຈໍາ ໜ່າຍ.